Talousjärjestelmään mukaan otettavien talousideologioiden kriteerit

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Talousjärjestelmään mukaan otettavien talousideologioiden kriteerit

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ma Marras 26 2018, 13:59

Talousjärjestelmän ja talousideologian ero

En halua käyttää tässä kirjoituksessa sanaa talousjärjestelmä kahdessa eri merkityksessä. Siksi talousjärjestelmällä tarkoitan tässä Kaikki Yhdesssä -talousjärjestelmää kokonaisuutena ja talousideologiolla sen pääosia kuten kapitalismi, sosialismi, kommunismi jne.

Kapitalismi, sosialismi, kommunismi jne. ovat paitsi talousideologioita, myös talousjärjestelmiä ja toisaalta Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on paitsi talousjärjestelmä myös talousideologia. Tässä kirjoituksessa jaossa talousjärjestelmään ja talousideologioihin kyse on vain ja ainoastaan kielellisen esityksen selkeydestä.

Talousideologian määrittelen joukoksi uskomuksia mm. siitä, kuinka työt ja työn tulokset tulisi jakaa, miksi ne tulisi jakaa juuri tietyllä tavalla ja mikä motivoi ihmisiä tekemään hyvinvointia tuottavaa työtä.

Talousjärjestelmän taas määrittelen talousideologian käytännön toteutumaksi.

Ihmiset ovat erilaisia ja niin ovat myös ne talousideologiat, joita he pitävät parhaana olemassa olevista vaihtoehdoista.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä kunnioittaa kaikkien ihmiset talousideologisia uskomuksia ottamalla mukaan kaikki mukaanottamisen kriteerit täyttävät talousideologiat.

Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä ja jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää tietyt laatukriteerit.

Täysin uusia talousideologoita voidaan keksiä. Ne otetaan mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään, jos ne täyttävät mukaanottamisen kriteerit.


Eduskunnan rooli

Eduskunta eli demokraattinen enemmistö päättää perustuslain ja lain säädännön kautta siitä, mikä on:

– minimielintaso, minkä valtio takaa jokaiselle kansalaiselle
– mikä on syrjintää
– mikä on väkivaltaa
– jne.

Mukaanotettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa. Perustuslaki ja lait koskevat kaikkia riippumatta siitä, minkä talousideologisen pää- tai alasuuntauksen mukaan kukin elää.

Talousideologista valinnanvapautta ei voi käyttää tekosyynä minkäänlaiselle heitteillejätölle, syrjinnälle, väkivallalle tms.

Talousjärjestelmään mukaan otettavien talousideologioiden pääsuuntausten ja alasuuntausten kriteerit

Joihinkin talousideologioihin kuuluu osana raha. On mahdollista, että johonkin talousideologiaan kuuluu olennaisena osana jokin tietynlainen raha. Mukaan otettavien rahojen kriteereistä ja yhteentoimimisesta on oma lukunsa heti tämän luvun jälkeen.


1. Talousideologioiden on toimittava sekä itsenäisesti että muiden mukana olevien talousideologioiden rinnalla

On mahdollista, että kaikki ihmiset valitsevat elää yhden talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava itsenäisesti.

On myös mahdollista, että yhdet ihmiset haluavat elää yhden, toiset toisen, kolmannet kolmannen jne. talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava muiden mukana olevien talousideologioiden rinnalla.

Talousideologioiden rinnakkain toimiminen tarkoittaa sitä, että niiden mukaan elävien ja toimivien ihmisten pystyttävä tekemään keskenään taloudellista yhteistyötä.

Jokaisen ihmisen on halutessaan voitava liittyä mukaan mihin tahansa mukana olevaan talousideologiaan. Kenenkään ei ole pakko kuulua juuri tiettyyn talousideologiaan. Jokaisen on kuitenkin kuuluttava johonkin talousideologiaan, jotta hänen työpanoksensa voidaan jakaa jollain tapaa muiden ihmisten kanssa.


2. Mukaan otettaviin talousideologioihin liittyvän byrokratian on oltava kohtuullista niin valtiolle kuin talousideologian toiminnasta vastaavillekin

Jos talousideologian hallinnoiminen vie paljon ihmistyövoimaa, se on pois hyvinvointia tuottavista töistä.

Jokainen talousideologia vaatii jonkin verran byrokratiaa, mutta jossain on kuljettava raja, milloin rahajärjestelmän pyörittämisen katsotaan olevan niin tehotonta, että sitä ei voida hyväksyä mukaan. Tämän rajan määrittäminen on haastavaa ja siitä päättää eduskunta.

Jokaisen talousideologian hallinnoiminen vaatii aina byrokratiaa valtiolta. Talousideologian toiminnasta vastaavia yksityisen puolen toimijoita ei kuitenkaan välttämättä tarvita, jos se käyttää toisten mukana olevien talousideologoiden osia toimiakseen.


3. Mukaan otettavan talousideologian on ominaisuuksiltaan erotuttava selkeästi muista mukana olevista talousideologioista

Liian samankaltaisten talousideologioiden mukana oleminen lisää vain byrokratiaa, mutta ei tuo oleellisia hyötyjä yhteiskunnalle tai yksilöille.

Jos mukaan pyrkivä talousideologia muistuttaa liikaa jotain mukana olevaa talousideologiaa, sitä ei oteta mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään.

Mukaan otettava uuden tyyppinen talousideologia voi koostua pelkästään täysin uusista ominaisuuksista, se voi yhdistellä täysin uusia ominaisuuksia ja olemassa olevien talousideologioiden osia tai se voi koostua pelkästään mukana olevien talousideologioiden uudenlaisesta yhdistelmästä.

Mukana olevien talousideologioiden osilla tarkoitan mm. sen mahdollisesti käyttämää rahaa, sitä että se ei käytä rahaa, sitä kuinka suuret erot elintasossa se mahdollistaa, mitä hyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen järjestelmää se käyttää tms.


Mukana olevien talousideologioiden yhteistoiminta


Päätös uuden talousideologityypin mukaan ottamisesta

Päätös uuden talousideologityypin mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen kirjallisessa muodossa olevan teorian kuvauksen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Uutta talousideologiatyyppiä ei voida ottaa mukaan, jos sen teoreettinen vakuuttavuus ei ole riittävä, jos sitä ei olla ensin kokeiltu käytännössä pienessä mittakaavassa tai jos kokeilusta saadut kokemukset antavat aihetta olettaa, että uusi talousideologiatyyppi ei tule toimimaan käytännössä osana Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää.

Päätöksen uudentyyppisen talousideologian mukaan ottamisesta tekee eduskunta tutustuttuaan ensin talousideologian teoriaan, käytännönkokeilujen tuloksiin ja kuultuaan (keskusteltuaan) sekä puolueettomien asiantuntijoiden että talousidologian edustajien arvoita asista.

Eduskunta ottaa mukaan jokaisen kaikki kriteerit täyttävän uuden talousideologian. Sen tehtävänä on varmistaa, että mukaan pyrkivät talousideologiat täyttävät kaikki mukaan tulemisen kriteerit.

Uudentyyppisen talousideologian ensimmäinen mukaan tuleminen käytännössä

Uudentyyppinen talousideologia voidaan ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään periaatteessa milloin tahansa.

Jos käytännön syitä yksilöt voivat vaihtaa talousideologiaa kerran vuodessa, tämä ajankohta on luonteva myös uudentyyppisen talousideologian mukaan tulemiselle.

Jos uudentyyppinen talousideologia sisältää uudentyyppisen rahan, se otetaan mukaan kiertoon, kuten Rahanäkökulma -luvussa esitetään.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 25
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa