Ketkä päättävät ja mistä?

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Ketkä päättävät ja mistä?

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ma Marras 26 2018, 14:02

Siirtyminen nykyisestä talousjärjestelmästä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään

Siitä, siirtyykö suomalainen yhteiskunta käyttämään Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää vai ei, kannattaa minusta päättää suomalaisten demokraattisen enemmistön. Suurimman osan yhteiskunnan jäsenistä on ymmärrettävä talousjärjestelmää, missä he toimivat ja aidosti kannatettava sitä, jotta he osaisivat toimia siinä, olisivat mahdollisimman motivoituneet toimimaan siinä ja haluaisivat toimia siinä rehellisesti – kaikki ydintärkeitä ja välttämättömiä asioita mille tahansa talousjärjestelmälle, jotta se voisi toimia eli tuottaa hyvinvointia optimaalisesti. Kansanäänestys selvittänee kannatuksen kaikkein luotettavimmin ja kattavimmin. Kansanäänestyksen lopputuloksen olisi minusta parasta olla kansanedustajia velvoittava.

On mahdollista, että tämä talousjärjestelmä on käytössä tai sitten ei ole. Välimuodot eivät ole mahdollisia, joten joustavaa, vähemmistön kannan huomioon ottavaa päätöstä asiasta ei ole mahdollista tehdä. Siksi päätös on joko tai ja kansalaisten enemmistön tahdon mukaan mennään.
Ja kyllä silti; ilman muuta on mahdollista, että yhteiskunta, jossa tämä talousjärjestelmä ei ole käytössä, voi ottaa siitä enemmän tai vähemmän vaikutteita ja osia käyttöön.

Kun Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on käytössä

Ketkä päättävät

Kun Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on otettu käyttöön, on joidenkin päätettävä sen toiminnan käytännön yksityiskohdista. Lienee luonnollista, että päätöksen teossa ovat mukana ne tahot, joita asia koskee. Tällöin sopijaosapuolijen edustajia löytyy sekä molempien talousideologioiden pääsuuntauksesta (raha- ja kilpailutalous sekä jaetaan-talous) että kaikista niiden alasuuntauksista (esim. markkinatalous, sosialismi, kommunismi ja resurssipohjainen talous). Uusien mukaanotettavien talousideologioiden edustaja pääsevät mukaan päätöksentekoon sitä välittömästi, kun uusi talousideologia on hyväksytty mukaan talousjärjestelmään.

Myös valtion mukanaolo päätöksenteossa on luontevaa. Valtion tehtävä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä on mahdollistaa ja yhdistää; mahdollistaa, että jokainen voi elää oman talousideologiansa tai talousfilosofiansa mukaan ja toisaalta yhdistää niin, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä kaikkien muiden ihmisten kanssa riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut toimia. Valtion on päätöksenteossa otettava kantaa vähintäänkin siihen, pystyykö se hoitamaan nämä kaksi tehtäväänsä (ja tietenkin kaikki muutkin tehtävänsä) muiden keskustelun osapuolten ehdottamien toimintamallien puitteissa.

Päättävät osapuolet voivat luonnollisesti siirtää päätösvaltaa päättämistään asiosta muillekin tahoille, mieluusti sillä varauksella, että jos homma ei toimi, tuo päätösvalta voidaan ottaa takaisin päättäville osapuolille.

Mistä päätetään

Päätöksenteon kohteena Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä on periaatteessa kaikki talouteen liittyvät asiat. Näitä ovat mm.:

1. uusien talousideologioiden ja -filosofioiden mukaan ottaminen

2.  uusien rahojen mukaan ottaminen

3. kierrossa olevien rahojen määrä kokonaismäärä

4. kierrossa olevien rahojen kiertoontulemis- ja  -poistumistapa

5. kuinka yhteistyössä kaikkien talousideologioiden välillä syntyneet yhteistyön tulokset jaetaan talousideologioiden ja -filosofioiden kokonaisuuden tasolla (jokainen talousideologia ja -filosofia sitten päättää itse, jakaako osuutensa jäsentensä kesken tasapuolisesti vai epätasapuolisesti ja kuinka sen tekevät tarkalleen)

6. jokaiselle ihmiselle, riippumatta valitusta talousideologiasta tai -filosofiasta, taattava minimielintaso

7. jaetaan-talouden toimijoiden raha- ja kilpailutalouden toimijoille myymien hyödykkeiden hinnat ja myynnin muut ehdot (Jaetaan-toimijat eivät käytä rahaa, jolloin markkinahintaisina heidän tuottamiensa hyödykkeiden hinnat eivät kilpailisi reilusti R&K:n toimijoiden hintojen kanssa ja vapaana ne vääristäisivät R&K:n taloudellista kilpailua. Talousideologioiden ja filosofioiden yhteistyön tavoite ei ole kilpailla toisiaan vastaan käytännön arjen toiminnassa, vaan tukea ja täydentää toisiaan. R&K:n toimija maksaa Jaetaan-talouden toimijalta ostamat hyödykkeet kokonaisuudessaan valtiolle. Jaetaan-talouden toimijoiden R&K:n toimijoilta saamista hyödykkeistä valtio maksaa R&K:n toimijoille markkinaehtoisen hinnan.)

8. yksittäisen jaetaan-ihmisen yksittäiselle R&K:n toimijalle tekemän työn hinta ja muut muut työn tekemisen ehdot (Samat perusteet ja tavoittet kuin hyödykkeiden myynnillä kohdassa 7. R&K:n toimija maksaa jaetaan-ihmisen palkan kokonaan valtiolle. Valtio maksaa R&K:n ihmiselle tes:n mukaisen tai tarvittaessa sitä korkeamman markkinaehtoisen palkan tämän Jaetaan-toimijalle tekemästä työstä.)

9. mikä määritellään työksi ja mikä ei (Perinteisesti työksi on määritelty kaikki sellainen, mistä saa toiselta ihmiseltä rahaa tai muunlaisen palkkion. On selvää, että yhteistä hyvinvointia on luotu kautta historian, luodaan nykyisyydessä ja luodaan aina tulevaisuudessakin tekemällä sellaista työtä, mistä ei saa rahaa tai muutakaan palkkaa tai palkkiota. Jaetaan-talouden edustajat haluavat tuoda tämän näkökulman keskusteluun ja laajentaa nykyistä heidän mielestään liian kapeaa työn määritelmää.)

Loppuajatus

Olen tarkoittanut kahta asiaa tällä minun hahmotelmallani siitä, kuinka Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä voisi pyöriä:

Olen tarkoittanut sen olemaan silmiä, korvia ja mahdollisuuksia avaavana siitä, että on olemassa parempiakin talousjärjestelmiä kuin tämä meidän Suomen nykyinen. Toiseksi olen tarkoittanut sen olemaan ehdotus ja tarvittaessa toimimaan keskustelun pohjana siitä, kuinka Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä voisi toimia käytännössä.

En ole tarkoittanut tämän kirjoituksen ajatusten olevan pakottavia tai velvoittavia. Päätökset siitä siirrytäänkö Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään ja jos siirrytään, kuinka sen tulisi toimia käytännössä ja yksityiskohdiltaan on minusta parasta tehdä demokraattisesti ja laajan yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 25
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa