Luku 2 – Mukaan otettavien talousideologioiden kriteerit

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Luku 2 – Mukaan otettavien talousideologioiden kriteerit

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ke Joulu 19 2018, 18:22

Aluksi

En halua käyttää tässä kirjoituksessa sanaa talousjärjestelmä kahdessa eri merkityksessä. Siksi talousjärjestelmällä tarkoitan tässä Kaikki Yhdesssä -talousjärjestelmää kokonaisuutena ja talousideologiolla sen pääosia kuten kapitalismi, sosialismi, kommunismi jne. Kapitalismi, sosialismi, kommunismi jne. ovat paitsi talousideologioita, myös talousjärjestelmiä. Toisaalta Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on paitsi talousjärjestelmä myös talousideologia. Tässä kirjoituksessa jaossa talousjärjestelmään ja talousideologioihin kyse on vain ja ainoastaan kielellisen esityksen selkeydestä.

Talousideologian määrittelen joukoksi uskomuksia mm. siitä, kuinka työt ja työn tulokset tulisi jakaa, miksi ne tulisi jakaa juuri tietyllä tavalla ja mikä motivoi ihmisiä tekemään hyvinvointia tuottavaa työtä. Talousjärjestelmän taas määrittelen talousideologian käytännön toteutumaksi.

Ihmiset ovat erilaisia ja niin ovat myös ne talousideologiat, joita he pitävät parhaana olemassa olevista vaihtoehdoista. Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä kunnioittaa kaikkien ihmiset talousideologisia uskomuksia ottamalla mukaan kaikki mukaanottamisen kriteerit täyttävät talousideologiat. Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä ja jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää tietyt laatukriteerit. Täysin uusia talousideologioita voidaan keksiä. Ne otetaan mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään, jos ne täyttävät mukaanottamisen kriteerit.


1. Talousideologioiden on toimittava sekä itsenäisesti että yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden kanssa.
On mahdollista, että kaikki ihmiset valitsevat elää yhden talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava itsenäisesti. On myös mahdollista, että yhdet ihmiset haluavat elää yhden, toiset toisen, kolmannet kolmannen jne. talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava myös yhdessä kaikkein muiden mukana olevien talousideologioiden rinnalla.

Talousideologioiden rinnakkain toimiminen tarkoittaa sitä, että niiden mukaan elävien ja toimivien ihmisten on pystyttävä halutessaan tekemään keskenään taloudellista yhteistyötä.

Jokaisen ihmisen on halutessaan voitava liittyä mukaan mihin tahansa mukana olevaan talousideologiaan. Kenenkään ei ole pakko kuulua juuri tiettyyn talousideologiaan. Jokaisen on kuitenkin kuuluttava johonkin talousideologiaan, jotta hänen työpanoksensa voidaan jakaa jollain tapaa muiden ihmisten kanssa.

2. Mukaanotettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa.
Demokraattisilla vaaleilla valittu eduskunta päättää perustuslain ja lain säädännön kautta siitä, mikä on:

– minimielintaso, minkä valtio takaa jokaiselle kansalaiselle
– mikä on syrjintää
– mikä on väkivaltaa
– jne.

Mukaanotettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa. Perustuslaki ja lait koskevat kaikkia riippumatta siitä, minkä talousideologisen pää- tai alasuuntauksen mukaan kukin elää. Talousideologista valinnanvapautta ei voi käyttää tekosyynä minkäänlaiselle heitteillejätölle, syrjinnälle, väkivallalle tms.

3. Mukaan otettavan talousideologian on ominaisuuksiltaan erotuttava selkeästi muista mukana olevista talousideologioista
Liian samankaltaisten talousideologioiden mukana oleminen lisää vain byrokratiaa, mutta ei tuo oleellisia hyötyjä yhteiskunnalle tai yksilöille.

Mukaan otettava uuden tyyppinen talousideologia voi koostua pelkästään täysin uusista ominaisuuksista, se voi yhdistellä täysin uusia ominaisuuksia ja olemassa olevien talousideologioiden osia tai se voi koostua pelkästään mukana olevien talousideologioiden uudenlaisesta yhdistelmästä.

4. Talousideologian toiminnasta niin teoriassa kuin käytännössä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä siitä, millä resursseillä tämä kaikki toimii on oltava olemassa uskottava selvitys
Talousideologian on siis toimittava paitsi teoriassa, myös käytännössä. Talousideologialla on myös oltava selvästi mainittu taho, joka hoitaa siihen liittyvän päätöksenteon ja käytännöntoimien kooridinoimisen.

5. Mukaan otettaviin talousideologioihin liittyvän byrokratian on oltava kohtuullista niin valtiolle kuin talousideologiaa hallinnoivalle yksityisellekin taholle
Jos talousideologian hallinnoiminen vie paljon ihmistyövoimaa, se on pois hyvinvointia tuottavista töistä. Jokaisen talousideologian pyörittäminen vaatii jonkin verran byrokratiaa niin valtiolta kuin rahaa pyörittävältä yksityiseltäkin taholta, mutta jossain on kuljettava raja, milloin sen pyörittämisen katsotaan olevan niin tehotonta, että sitä ei voida hyväksyä mukaan.


Mukana olevien talousideologioiden yhteistoiminta


Päätös uuden talousideologityypin mukaan ottamisesta

Päätöksen uuden talousideologian mukaan tulemisesta tekevät Jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), raha- ja kilpailutalouden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio.

Päätös uuden talousideologityypin mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen kirjallisessa muodossa olevan teorian kuvauksen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella. Uutta talousideologiatyyppiä ei voida ottaa mukaan, jos sen teoreettinen vakuuttavuus ei ole riittävä, jos sitä ei olla ensin kokeiltu käytännössä pienessä mittakaavassa tai jos kokeilusta saadut kokemukset antavat aihetta olettaa, että uusi talousideologiatyyppi ei tule toimimaan käytännössä osana Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää.

Mukaan otetaan kaikki yhdessä sovitut laatukriteerit täyttävät talousideologiat. .

Uudentyyppisen talousideologian ensimmäinen mukaan tuleminen käytännössä

Uudentyyppinen talousideologia voidaan ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään periaatteessa milloin tahansa. Jos käytännön syitä yksilöt voivat vaihtaa talousideologiaa kerran vuodessa, tämä ajankohta on luonteva myös uudentyyppisen talousideologian mukaan tulemiselle.

Joihinkin talousideologioihin kuuluu osana raha. On mahdollista, että johonkin talousideologiaan kuuluu olennaisena osana jokin tietynlainen raha. Mukaan otettavien rahojen kriteereistä ja yhteentoimimisesta on oma lukunsa heti tämän luvun jälkeen.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 29
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa