Luku 3 – Henkilökohtainen hallintaoikeus ja omistaminen

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Luku 3 – Henkilökohtainen hallintaoikeus ja omistaminen

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ke Joulu 19 2018, 18:24

2.1 Henkilökohtaisen hallintaoikeus

Henkilökohtaisen hallintaoikeus (hho) on pelkästään jaetaan-toimijoihin liittyvä asia. Raha- ja kilpailutalouden toimijoilla ei voi olla henkilökohtaista hallintaoikeutta mihinkään kohteeseen.

Henkilökohtainen hallintaoikeus on lähes sama asia kuin R&K:n omistaminen. Suurin ero on siinä, että kun jaetaan-toimija haluaa eroon raaka-aineesta tai tavarasta, johon hänellä on hho, hän ei voi myydä sitä, vaan hän antaa kyseisen kohteen hho:n toiselle yhdessä sovitut ehdot täyttävälle jaetaan-toimijalle. Ellei tällaista löydy yhteisesti sovitussa kohtuullisessa ajassa, valtio päättää, mitä kyseiselle raaka-aineelle tai tavaralle tapahtuu. Päätöksen perusteena tulee olla suurin mahdollinen kokonaishyöty. Sen tulee siis hyödyttää mahdollisimman paljon kaikkia ihmisiä valitusta talousideologiasta riippumatta. Valtio voi esimerkiksi ottaa tällaisen hyödykkeen omaan käyttöönsä tai myydä sen R&K:n toimijalle.

Valtio omistaa kaikki raaka-aineet ja tavarat, joihin jaetaan-toimijalla on hho. Valtio antaa jaetaan-toimijoille henkilökohtaisia hallintaoikeuksia raaka-aineisiin ja tavaroihin. Henkilökohtainen hallintaoikeus kirjataan lakiin ja valtio sitoutuu kunnioittamaan jaetaan-toimijoiden hho:ta yhtä lailla kuin se kunnioittaa raha- ja kilpailutalouden toimijoiden yksityisomistamista.

Jaetaan-toimija voi saada hho:n johonkin kohteeseen seuraavilla tavoilla:

– jaetaan-toimija luopuu kohteen hho:sta ja se siirtyy seuraavalle yhdessä sovitut ehdot täyttävälle jaetaan-toimijalle
– valtio antaa kohteen hho:n jollekin jaetaan-toimijalle
– raha- ja kilpailutalouden toimija antaa kohteen omistuksen valtiolle sillä ehdolla, että valtio antaa kyseisen kohteen hho:n (jollekin tietylle) jaetaan-toimijalle
– R&K -toimija myy kohteen omistuksen valtiolle sillä ehdolla, että valtio antaa kyseisen kohteen hho:n (jollekin tietylle) jaetaan-toimijalle.

Kohteeseen henkilökohtaisen hallintaoikeuden omaava jaetaan-toimija päättää siitä, kuka tai ketkä saavat käyttää tuota kohdetta ja millä ehdoin. Hän voi päättää, lainaako kohteen jollekin vaiko ei lainaa, laina-ajan pituuden, mitä kohteella ja kohteelle voi tehdä, missä kunnossa se tulee palauttaa jne. Hän ei voi kuitenkaan vuokrata, liisata tai muutoin rahastaa kohteella, johon hänellä on hho.

Kun jaetaan-toimija on saanut hho:n johonkin kohteeseen, hän saa pitää tuon hho:n lähtökohtaisesti niin kauan kuin haluaa. Hho voidaan purkaa samoilla ehdoin kuin R&K -talouden yksityisomistaminen. Valtio voi esimerkiksi pakkolunastaa maata tien tai rautatien rakentamista varten.

Kiireellisessä tapauksessa R&K -toimija voi mennä jaetaan-toimijan edelle. Esimerkiksi asunnoton raha- ja kilpailutalouden lapsiperhe voi saada asunnon ennen sellaista jaetaan-lapsiperhettä, jolla on asunto, joka on vaihtamassa asuntoa ja joka muutoin olisi jonossa seuraava ja saisi hho:n kyseiseen kohteeseen. Tällöin sisäänmuuttava R&K -lapsiperhe maksaa asunnosta käypää vuokraa valtiolle.

Jaetaan-toimijat eivät maksa veroja sellaisista asioista, joihin heillä on hho. Jaetaan-toimijoiden kaikki työ katsotaan yleishyödylliseksi toiminnaksi tai yleishyödyllistä toimijaa ylläpitäväksi toiminnaksi. Muunlaisesta toiminnasta rahapalkka menee kokonaisuudessaan valtiolle. Tästä kaikesta he ottavat itselleen vain sen, mitä tarvitsevat kohtuulliseen elämään. Työt ja töiden tulokset he jakavat tasapuolisesti kaikkien halukkaiden kanssa. Tämä kaikki katsotaan riittävän erinomaisen hyvin veronmaksuksi.

Siitä, millä ehdoilla kohteen hho:n siirtyy jaetaan-toimijalta toiselle sopivat erilaisten jaetaan-toimijoiden edustajat keskenään. Siitä, kuinka pitkä aika tulee kulua, että toista jaetaan-toimijaa ei löydy ottamaan kohteen hho:ta, ja että valtio voi päättää, mitä kohteelle tekee päättävät jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), raha- ja kilpailutalouden toimijoiden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio.


2.2 Omistaminen

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä raha- ja kilpailutalouden toimijoiden omistaminen voidaan määritellä samalla tavalla kuin nyky-Suomen markkinataloutta ja sosialismia yhdistävässä sekataloudessakin tehdään. Esimerkiksi näin:

Fysiikassa ei tunneta sellaista ilmiötä, jossa jokin kappale kuuluu jollekin toiselle kappaleelle. Tällaista ilmiötä ei tunneta myöskään kemiassa, biologiassa, geotieteissä eikä tähtitieteessä. Omistaminen on sataprosenttisesti sosiaalinen ja nollaprosenttisesti luonnontieteellinen ilmiö. Omistamisen syntyminen, olemassaolo, muodonmuutos ja häviäminen ovat pelkästään ihmisten välistä toimintaa. Omistamisessa kyse on siitä, että joku tai jotkut päättävät, kuka tai ketkä saavat käyttää jotain asiaa ja millä ehdoin. Pelkkä päättäminen ei kuitenkaan riitä. Päätös on myös pantava toimeen käytännössä. Tämä voi tapahtua kolmella tavalla:

– Yhdessä sopimalla.
Tällöin jonkin asian käyttämisestä ensin päätetään yhdessä. Tämän jälkeen toimitaan yhdessä sovitulla tavalla.

– Fyysisen voiman avulla.
Tällöin toimitaan, kuten voimakkain päättää. Muut voivat olla eri mieltä, mutta eivät voi asialle mitään, koska ovat heikompia.

– Oveluuden avulla.
Tällöin toimitaan, kuten ovelin päättää. Muut voivat olla eri mieltä, mutta eivät voi asialle mitään, koska virheellisesti uskovat, että heidän tulee toimia niin kuin ovelin päättää.

Kaikkien pyrkimys on, että omistamiseen liittyvät asiat hoituvat yhdessä sopimalla. Tarvittaessa vahvin kuitenkin käyttää voimaa, jotta demokraattisen enemmistön päättämät asiat toteutuvat. Oveluutta ei käytetä, vaan omistamiseen liittyvistä asioista keskustellaan avoimesti.

R&K:n toimijat maksavat omistamistaan asioista veroa samoin kuten Suomen nykyisessä talousjärjestelmässä.

Omistaminen on pelkästään raha- ja kilpailutalouden toimijoihin liittyvä asia. Jaetaan-toimijat eivät voi omistaa mitään.


2.3 Kun erilaiset talousideologiat ja -filosofiat elävät rinnakkain, on syytä ottaa huomioonseuraavat asiat:

– Ihminen, joka joka haluaa määräajan kokeilla jaetaan-taloudessa elämista voi vaihtaa R&K:sta jaetaan-talouteen ja säilyttää omaisuutensa. Tänä aikana hän voi siirtää kohtuullisen ja muiden jaetaan-ihmisten kanssa tasapuolisen määrän omaisuuttaan jaetaan-talouteen, jossa hänellä niihin henkilökohtainen hallintaoikeus. Muu omaisuutensa hänen tulee jättää R&K:een. Tänä aikana tuo omaisuus säilyy hänen omistuksessaan, mutta se ei voi tuottaa hänelle myynti-, vuokra-, osinko- tai mitään muitakaan tuloja, jotka hän voisi ottaa omaan käyttöönsä välittömästi tai edes silloin, kun hän määräajan jälkeen palaa takaisin raha- ja kilpailutalouteen. Ei ole sallittua, että ihmisen tulot ovat R&K:ssa ja menot ovat jaetaan-taloudessa. Sekä tulojen että menojen tulee olla samassa talousideologiassa – myös hho:een ja omistamiseen liittyvät tulot ja menot. Kun ihminen määräajan jälkeen palaa takaisin R&K:een, hän voi siirtää sinne takaisin aiemmin jaetaan-talouteen mukanaan siirtämänsä omaisuuden, mutta ei enempää.

– R&K:sta pysyvästi jaetaan-talouteen vaihtava voi siirtää kohtuullisen ja muiden jaetaan-ihmisten kanssa tasapuolisen määrän omaisuuttaan jaetaan-talouteen, jossa hänellä niihin henkilökohtainen hallintaoikeus. Muun omaisuutensa suhteen hän voi valita mitä sille tekee. Valinta on tehtävä ennen pysyvää siirtymistä. Hän voi antaa ylimääräisen omaisuutensa esimerkiksi jaetaan-talouteen jaetaan-ihmisten tasapuolisesti jaettua vaurautta lisäämään, jaetaan-tuottajayhteisölle tuotannon välineeksi, antaa sen jollekin R&K:n toimijalle, myydä sen ja antaa rahat jollekin R&K:n toimijalle, antaa sen valtiolle, yhdistellä näitä tms.

– R&K:n ihminen voi antaa kiinteää omaisuuttaan jaetaan-talouteen valitsemakseen määräajaksi, jos ne menevät siellä hyötykäyttöön. Tänä aikana omistajalla ei ole tuloja eikä menoja (verot, lämmitys, sähkö, vesi yms.) kyseisestä omaisuudestaan. Tämä ei kuitenkaan vapauta omistajaa edes määräajaksi niistä veloista, joita hänellä kyseiseen kohteeseen liittyy.

– Ihminen, jolla on velkaa ei voi vaihtaa raha- ja kilpailutaloudesta jaetaan-talouteen, koska tälloin hän ei voi maksaa velkaansa sen enempää rahalla kuin raaka-aineina tai tavaranakaan. Jos kuitenkin syntyy sopimus siitä, että hän voi maksaa velkansa työllään, hän voi vaihtaa jaetaan-talouteen.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 29
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa