Luku 5 – Mukaan otettavien rahojen kriteerit

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Luku 5 – Mukaan otettavien rahojen kriteerit

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ke Joulu 19 2018, 18:26

Aluksi

Raha- ja kilpailutalouden valinneiden elämässä rahalla on tärkeä rooli. Ihmiset käyttävät sitä saadakseen mm. välttämättä tarvitsemiaan hyödykkeitä, kuten vettä, ruokaa, vaatteita, asuntoja, terveydenhuoltoa, päästäkseen liikkumaan jne. Siksi ei ole yhdentekevää minkälaisia rahoja hyväksytään mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään. Tässä luvussa käydään läpi niitä kriteereitä, joita mukaan otettavien rahojen tulee täytää, jotta ne pääsevät mukaan. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi sitä, kuinka mukaan hyväksytyt rahat lasketaan liikkeelle, kuinka ne toimivat yhteen muiden mukaan otettujen rahojen kanssa ja kuinka ne poistuvat kierrosta.

Talousjärjestelmään mukaan otettavien rahojen kriteerit

1. Rahan on oltava sellainen, että se toimii sekä yksin että yhdessä kaikkien muiden mukana olevien rahojen kanssa.
On mahdollista, että kaikki R&K:n toimijat valitsevat käyttää pelkästään yhtä tiettyä rahaa. Siksi mukana olevan rahana on toimittava yksin ilman muiden rahojen mukana olemista. Yhtälailla on on mahdollista, että R&K:n toimijat valitsevat käyttää kahta tai usemapaa rahaa. Siksi mukana olevan rahan on toimittava yhteen kaikkien muiden mukana olevien rahojen kanssa.

2. Kaikkien tulee voida käyttää rahaa – kenenkään ei ole pakko käyttää jotain tiettyä rahaa.
Minkäänlaista syrjintää tai pakkoa ei sallita edes rahan sisäänrakennettuna ominaisuutena.

Kaikkien yritysten on hyväksyttävä kaikki mukana olevat rahat maksuvälineeksi. Kuluttajat siis yksin päättävät, millä rahalla oston maksutapahtuma suoritetaan. Jos yritykset voisivat päättää, mitä rahoja he ottavat vastaan, tällöin yrittäjät voisivat tehdä tämän ideologisen valinnan sekä kuluttajina että myyjinä, kun muut voisivat tehdä sen vain kuluttajina. Jotta kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan, vain ostajat voivat valita ja myyjien on hyväksyttävä kaikki mukana olevat rahat maksuvälineeksi. Tällöinkin toki ne, joilla on enemmän rahaa voinevat vaikuttaa asiaan enemmän, mutta tämä hyväksytään, koska R&K:n ihmset ovat vapaaehtoisesti valinneet elää raha- ja kilpailutaloudessa ja he voisivat valita muutakin.  

3. Rahalla on voitava maksaa verot.

4. Rahan on oltava julkisen vallan säänneltävissä ja valvottavissa.
Yleisen edun ja yksilöiden turvan vuoksi julkisen vallan on voitava säädellä ja valvoa kaikkia mukana olevia rahoja. Jos raha on teknisesti, käyttösäännöiltään tai jotenkin muuten sellainen, että se ei voi toimia muuta kuin kaikesta sääntelystä ja valvonnasta vapaana, sitä ei voida ottaa mukaan.

5. Rahan on ominaisuuksiltaan ja toiminnaltaan erotuttava selkeästi muista mukana olevista rahoista
Ominaisuuksiltaan ja toiminnaltaan liian samanlaisista rahoista koituu vain lisää byrokratiaa ja riskejä ilman vastavaa hyötyä. Oleelliset erot rahoissa liittyvät mm. siihen, kuinka uutta rahaa luodaan, kuinka se poistuu kierrosta, jakautuuko rahaan liittyvä valta ja vauraus tasapuolisesti vai harvoille. Muitakin oleellisia eroja voi olla.

Oleellisia eroja eivät ole rahan:

– täysin samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, mutta erilaiset ulkoiset ominaisuudet, kuten väri tai koko tai ohjelmiston ulkoasu
– täysin samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, mutta tehokkaampi tietojärjestelmä pyörittää sitä
– täysin samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, mutta eri taho pyörittää rahaa

6. Rahan toiminnasta niin teoriassa kuin käytännössä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä siitä, millä resursseillä tämä kaikki toimii on oltava olemassa uskottava selvitys
Rahan on siis toimittava paitsi teoriassa, myös käytännössä. Rahalla on myös oltava selvästi mainittu taho, joka hoitaa siihen liittyvän päätöksenteon ja käytännöntoimien kooridinoimisen.

Mukaan otettu raha voidaan väliaikaisesti (toistaiseksi) poistaa käytöstä, vaikka se teoriassa olisikin täysin kelpoisa raha, jos sen pyörittäminen ei mistä tahansa syystä toimi käytännössä (esimerkiksi ei löydy tarpeeksi tekijöitä, ohjelmistot eivät toimi eikä niitä saada kuntoon kohtuullisessa ajassa, rahan pyörittämisen rahoitus ei ole riittävä tms.). Teoriassa toimiva raha voidaan ottaa takaisin käyttöön, kun sen käytännön pyörittämiseen liittyvät puutteet on korjattu.

7. Mukaan otettaviin rahoihin liittyvän byrokratian on oltava kohtuullista niin valtiolle kuin rahaa hallinnoivalle yksityisellekin taholle
Jos rahajärjestelmän hallinnoiminen vie paljon ihmistyövoimaa, se on pois hyvinvointia tuottavista töistä. Jokaisen rahajärjestelmän pyörittäminen vaatii jonkin verran byrokratiaa niin valtiolta kuin rahaa pyörittävältä yksityiseltäkin taholta, mutta jossain on kuljettava raja, milloin rahajärjestelmän pyörittämisen katsotaan olevan niin tehotonta, että sitä ei voida hyväksyä mukaan.


Mukana olevien rahojen yhteistoiminta


Päätös uuden rahan mukaan ottamisesta

Päätöksen uuden rahan mukaan tulemisesta tekevät Jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), raha- ja kilpailutalouden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio.

Päätös uuden rahan mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen teoreettisen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella. Uutta rahatyyppiä ei voida ottaa mukaan, jos sen teoreettinen vakuuttavuus ei ole riittävä, jos sitä ei olla ensin kokeiltu käytännössä pienessä mittakaavassa tai jos kokeilusta saadut kokemukset antavat aiheen olettaa, että uusi rahatyyppi ei tule toimimaan käytännössä osana Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää.

Uuden rahan ensimmäinen mukaan tuleminen käytännössä

Kun taloudellinen tilanne on vakaa ja kierrossa olevan rahan määrä on sopiva, uuden tyyppistä rahaa ei voida ottaa mukaan siten, että sitä lasketaaan liikkeelle suuria määriä jo kierrossa olevan rahamäärän lisäksi; tämä aiheuttaa vain inflaatiota. Uuden tyyppistä rahaa voidaan laskea liikkeelle vain siten, että mukana olevia vanhantyyppisiä rahoja poistuu kierrosta vastaavan arvoista kuin mitä uuden tyyppistä rahaa lasketan kiertoon. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa sitä, että R&K:n ihminen tai yritys voi ostaa uudentyyppistä rahaa vanhantyyppisellä rahalla sillä tavalla, että vanhantyyppinen raha katoaa kierrosta oston yhteydessa ja uuden tyyppinen raha tulee kiertoon. Uudentyypisen rahan myyjä / liikkeellelaskija voi olla jokin valtion virasto, keskuspankin osasto tai yksityinen yritys.

Jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), raha- ja kilpailutalouden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio ovat tiiviisti mukana uudentyyppisen rahan liikkeelle laskemisessa, tarkkailevat kokonaisuutta ja tekevät tarvittavia toimia, jotta kokonaisuus säilyy vakaana ja toimintakykyisenä. He voivat halutessaan antaa tämän tehtävän jollekin toiselle taholle, esimerkiksi keskuspankille.

Mukana olevien rahojen kierrossa olevan rahan määrän määräytyminen

Jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), raha- ja kilpailutalouden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio päättävät kierrossa olevan rahan määrästä. He voivat halutessaan antaa tämän tehtävän jollekin toiselle taholle, esimerkiksi keskuspankille. Toisaalta, jos sellainen talouspoliittinen ratkaisu tehdään, rahaa voivat luoda yksityisetkin tahot siten, että rahan luominen ja tuhoaminen (ts. kierrossa olevan rahan määrä) ei ole suoraan JTK, RKTK, valtio kolmikon hallussa, vaan he voi korkeintaan epäsuorasti vaikuttaa siihen. jos tällainen ratkaisu tehdään, sen kanssa on elettävä eli silloin tyydytään siihen, että kierrossa olevaan rahamäärän vaikuttamisen keinot ovat rajalliset.

Kierrossa olevan rahan kokonaismäärän sisällä se, missä suhteessa mitäkin mukana olevaa rahaa on kierrossa määräytyy sen pohjalta, mitä rahoja ihmiset haluavat käyttää. Jos ihmiset ostavat yhdentyyppisiä rahoja toisentyyppisillä rahoilla toisiltaan, kierrossa olevien rahatyyppien määrällinen suhde toisiinsa ei muutu. Sen sijaan, jos ihmiset ostavat yhdentyyppistä rahaa toisentyyppisellä rahalla valtionvirastolta tai keskuspankin osastolta siten, että yhdentyyppinen raha katoaa kierrosta ja toisentyyppinen raha tulee mukaan kiertoon, tällöin rahatyyppinen määrällinen suhde toisiinsa muuttuu.

Lähtökohtaisesti kolmikko ei puutu kierrossaolevien rahatyyppien määrälliseen suhteeseen; tämä on omalta osaltaan juuri sitä talousideolgista valinnanvapautta. Kuitenkin poikkeustilanteissa ja kokonaisedun ja yksilöiden turvan niin vaatiessa heillä on valtuudet puuttua väliaikaisesti myös kierrossaolevien rahatyyppien määrälliseen suhteeseen. Pitkäaikaista tämä puuttuminen ei kuitenkaan voi olla. Lopulta valtion on päätettävä, vapauttaako tilanteen ennalleen vai poistaako käytöstä jonkin mukana olevan rahan ja sitten vapauttaa tilanteen.

Mukana olevien rahojen arvon määräytyminen suhteessa toisiin mukana oleviin rahoihin

Tätä täytyy selvittää lisää.

Eri valtioden valuuttakurssit taitavat enimmäkseen kellua ja niiden arvo asettuu vapaasti markkinoilla. Tämä on lienee järkevää kun hyvinkin erilaisten talouksien rahoja vaihdetaan keskenään. Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän erilaiset rahat toimivat kuitenkin yhdessä ja samassa valtiossa ja talousalueella. Monet valtioiden sisäisistä paikallisrahoista on sidottu kyseisen valtion virallisen valuutan arvoon. Olisiko siis kuitenkin syytä pitää kiinteitä vaihtokursseja? Ainakin se helpottaisi kaikkien elämää monella tapaa yhtäällä, mutta entä toisaalla?

Asiaa pitää vielä tutkia ja miettiä.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 29
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa